hits

Tiltaksplan mot lokkeprisPressemelding fra Eff i forbindelse med tiltaksplan mot lokkepris;

Det har den siste tiden kommet frem eksempler som gir mistanke om lokkeprising ved boligsalg. Eiendomsmeglingsbransjen har en nulltoleranse mot bruk av lokkeprising, og Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) har derfor vedtatt en tiltaksplan for å komme dette til livs en gang for alle.

-                     Bruk av lokkeprising er et veldig begrenset problem, knyttet til enkelte bydeler i Oslo, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eff.
Eff mener det er et viktig prinsipp at selger skal kunne annonsere til en pris selger er villig til å selge for, og selger må stå fritt til å akseptere og forkaste bud. Samtidig mener Eff den allerede vedtatte bransjenormen gir et klart forbud mot lokkeprising.

Eff har besluttet at meglere i tillegg til å følge selve bransjenormen, skal skriftlig informere alle boligselgere som ønsker å markedsføre med en prisantydning under verditakst og/eller meglers prisvurdering, om at markedet vil forvente aksept på bud på prisantydning. Dessuten kan ikke meglere uten særlige grunner annonsere en bolig med en lavere prisantydning enn det selger allerede har takket nei til. 

-                     Eiendomsmeglingsbransjen er en seriøs bransje, med fokus på å ha best mulig omdømme. Nå har medlemmer fått en frist til 15. mai på å rydde opp i eventuelle interne forhold, fra og med denne datoen vil vi ved eventuelle unormale avvik iverksette tiltak, sier Dreyer. 
Blir medlemmer i Eff gjentatte ganger dømt for bruk av lokkepris i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester, vil Eff rapportere dette til Forbrukerombudet og Finanstilsynet.

-                     Viljen til å gjøre nødvendige tiltak i eiendomsmeglingsbransjen er stor, og jeg føler meg trygg på at dette snart er et problemområde vi har lagt bak oss, avslutter Dreyer Vedtatt tiltaksplan mot bruk av lokkepris

Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) har en nulltoleranse til bruk av lokkepris. Styret i Eff har vedtatt en tiltaksplan mot bruk av lokkepris, som har som mål å rydde opp i en eventuell ukultur som har oppstått og som får preventiv effekt i tiden fremover.
Eff mener det er viktig å presisere at bruk av lokkepris har skjedd i et svært begrenset område, og det må ikke utvikle seg en mistanke om at all prising under verditakst (der det brukes) eller der boliger går over prisantydning, er et resultat av lokkeprising.  
Det er et viktig prinsipp at selger skal kunne annonsere til en pris selger er villig til å akseptere, og selger må stå fritt til å akseptere og forkaste bud.
Alle medlemmer i Eff har gjennom bransjenormen forpliktet seg til ikke å bruke lokkepriser ved salg av boliger. Bransjenormens bestemmelse knytting til prising er regulert i punkt 2.2.1; Prisantydning må ikke bevisst være satt lavere enn det selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere. Den må heller ikke settes lavere enn meglers objektive vurdering skulle tilsi.

Styret har i tillegg til å vise til bransjenormens bestemmelse besluttet følgende;
1.       Medlemmer i Eff skal instruere meglere som annonserer en pris under verditakst og/eller meglers prisvurdering, om skriftlig å dokumentere at de har informert boligselger om at markedet vil forvente aksept på bud på prisantydning. Dette kan gjøres gjennom oppdragsavtalen eller ved annen skriftlig kommunikasjon.
2.       Administrasjonen i Eff får utarbeidet månedlige rapporter der bruk av lokkepriser overvåkes. Eventuelle avvik tas opp med det aktuelle foretaket, og eventuelt løftes til styret hvis bedring ikke oppnås.
3.       Medlemmer i Eff som dømmes for bruk av lokkepris i Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester, vil få skriftlig advarsel om at det ved nytt overtramp blir rapportert til Forbrukerombudet og Finanstilsynet.
4.       Medlemmer i Eff har ikke anledning til å annonsere en bolig med en lavere prisantydning enn det selger har takket nei til, hvis ikke særlige grunner tilsier noe annet. Faglig ansvarlig skal samtykke i at det er en særskilt grunn.
5.       Medlemmer av Eff skal ikke prise en eiendom på en måte som kan risikere å skade bransjens omdømme. 
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar