hits

mars 2011

Nå må alle ta et ansvar!

De siste årene har vi endelig klart å snu oppfatningen av bransjen. Jeg får stadig hyggelig bekreftelser på at mange oppfatter bransjen som mye mer seriøs, vi har tatt store steg omdømmemessig. Men det tar uhyre kort tid å rive ned det som det har tett år å bygge opp. Hvis vi skal oppnå det omdømme vi mener vi fortjener så må vi alle ta et ansvar.

Ansvaret går på veldig mye mer enn å megle eiendom. Det handler om mye mer enn å skape fornøyde selgere og kjøpere.
Det handler om hvilket inntrykk du etterlater deg til enhver tid. Et omdømme dannes på summen av de stolte øyeblikkene.
Markedet vi jobber i er bedre enn på lenge, og det forplikter oss alle til å tenke oss om. Vi må nå opptre fornuftig og nøkternt, men de siste ukene har vi dessverre erfart flere situasjoner som heller bygger omdømme ned enn opp.
Dagens Næringsliv hadde lørdag 13. mars en reportasje om bransjens nye ”supermeglere”. Jeg er helt sikker på at mange, og kanskje alle, av de omtalte meglerne er flinke til å både skape gode salg og fornøyde kunder.
Det som er trist er at det etterlater et inntrykk av en bransje med lykkejegere som er ute etter ”neste salg” og som tjener millionlønninger og kjører dyre biler.
Dette er ikke et inntrykk som samsvarer med den opplevelsen bransjen selv har om seg selv. Slike inntrykk er svært uheldige når vi skal jobbe inn mot politikere, det offentlige, media og opinionen. Det er vanskelig å nå gjennom med budskap om en bransje med pressede marginer og som først og fremst er ute etter å drive etter skikkelig prinsipper i en skikkelig bransje. Slike reportasjer gir en mye brattere motbakke før vi når målseilet!
Når vi denne uken får oppslag om både falske bud (Bergen) og megler som selger bolig selv (Oslo), så ser vi en klar tendens i at de negative sakene kommer tettere.
Det å ta avstand fra ulovligheter bør være enkelt, men selv lovlige handlinger kan ha uheldige virkninger. En god moral viser gjennom riktige og gode beslutninger når du møter problemstillinger som ikke reguleres av lover og regler.
En megler skal alltid utvise en god moral, det skal bygge vårt omdømme!
Over tid får vi det omdømme vi fortjener. Da må vi alle stå sammen og fronte en bransje som står for tillit, seriøsitet, hardt arbeid og sunne verdier. 
Men vi må altså begynne med oss selv!

NEF – viktigere enn noen sinne

Norges Eiendomsmeglerforbund runder i disse dager 2.000 medlemmer. Vi har opplevd en gledelig økning hele det siste året, og ekstra gledelig er det å se at antall eiendomsmeglere i forbundet også har økt etter at vi har åpnet for nye medlemskategorier. Dette viser hvor riktig beslutningen vår var.
Vi har i NEF lange tradisjoner om å være den ledende og sentrale kursleverandøren til bransjen. Nå som vi har fått lovpålagt etterutdanning, for øvrig et nivå NEF medlemmer har hatt som krav i mange år, så åpner det seg et mye større marked. Det igjen skaper store muligheter for oss, samtidig som vi ser en skjerpet konkurranse fra eksterne kursleverandører og kjedenes internkurs.
Vår rolle alltid være at NEF er en garantist for kvalitet. Men kvalitet koster, og da vil vi nok se at det er kurs som ofte er billigere enn det NEF klarer å levere. Men med den tyngden og erfaringen NEF har så vil vi nok også i fremtiden være attraktive både på de store konferansene og enkeltkurs.
Men vel så viktig er likevel NEF som bransjens frontkjemper. Vi skal være ditt talerør, enten vi skal holde fanen høyt i media eller i våre møter med Finanstilsynet, forbrukermyndigheter, politikere, departementer osv osv
Eiendomsmeglerbransjen har i mange år slitt med anseelsen. Selv om mange av oss opplever dette som ufortjent, er det noe vi må ta alvorlig. Det å bygge opp omdømme til bransjen er en tidkrevende prosess.
I mange samtaler med Finanstilsynet, Forbrukerombudet, politikere, journalister osv får vi som bransje mye skryt. De som følger oss tett ser en bransje som har gjennomgått en stor forandring, og som jobber seriøst og hardt for å gjøre en best mulig jobb.  De som ikke følger oss like tett har dessverre ikke like positivt inntrykk. Det å endre virkelighetsoppfatningen hos forbrukerne er en utrolig mye lengre og tidkrevende prosess.
Vi er avhengig av at hver enkelt megler leverer slik vi ønsker vårt omdømme skal være. Jeg har sagt flere ganger at en eiendomsmegler skal skape stolte øyeblikk i hverdagen, og det er summen av disse stolte øyeblikkene som skaper bransjens omdømme. Dette ansvaret ligger på hver og en av oss.
Samtidig skal vi i NEF være din frontkjemper for å bedre omdømme. Vår klare mediastrategi er å snakke med en klar, tydelig og ærlig stemme. Det å være ærlig i budskapet skaper tillit!
NEF er blitt viktigere enn noensinne, som frontkjemper for megleres stolte øyeblikk!