hits

august 2013

De Grønnes boligpolitikk er lilla

Jeg må innrømme at jeg var forutinntatt da jeg tok tak i de grønnes partiprogram. Et parti som krever sin rett til å være blokkuavhengig og som vil ha oss tilbake til det glade 80 tall, er ikke et...

Har du lyst - har du lov?

Et av Regjeringens mest konkrete boligpolitiske tiltak de siste årene er bolystmidler. Ja du leste riktig, har du lyst til å bo, så har du lov til å søke om statlige kroner. Men staten har definer...

Hvordan skal politikerne bygge landet videre?

Helt siden andre verdenskrig har det vært et tverrpolitisk mål at vi skal eie vår egen bolig. Åtte av ti nordmenn gjør det i dag. Det har vært bred politisk enighet om at dette har vært en vellykke...

En generasjon boligtapere

Vet du hva den norske boligmodellen er? Det er å eie sin egen bolig. Helt siden andre verdenskrig har det vært et tverrpolitisk mål at nordmenn skal eie sin egen bolig. Når vi i 2013 står med fas...

Hjelp, boligprisene stuper!!!

Nei, nå er det bare å pakke sammen dere. Boligprisene falt med 2,1 % i juli, og vi ser begynnelsen på dystre tider. Dommedagsprofetene får endelig rett, nå sprekker den berømte boligboblen. Har du ...